ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΕΤΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MANNOL 200ml

Ιδιαίτερα αποτελεσματικός συνδυασμός ουσιών που βελτιώνει τις ιδιότητες του ντίζελ. Καθαρίζει αποτελεσματικά τα ακροφύσια ψεκασμού, τον θάλαμο καύσης, τις βαλβίδες και τα πιστόνια από ιζήματα. Συμβάλει στην ομαλή λειτουργία στο ρελαντί, στη μείωση του θορύβου του κινητήρα. Επίσης διευκολύνει την εκκίνηση του κινητήρα τον χειμώνα, παρέχει πρόσθετη λίπανση των εξαρτημάτων του συστήματος καυσίμου παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Με την μείωση των επικίνδυνων ουσιών και τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης των καυσαερίων συμβάλει στην πλήρη και αποτελεσματική καύση του καυσίμου, μειώνοντας έτσι την πραγματική κατανάλωση.
Κατηγορία: MANNOL