Έχοντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης που συντάχθηκαν και εφαρμόζονται βάση του συνόλου των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, είναι δεσμευτικοί. 

Ακρίβεια περιεχομένου
Η εταιρεία ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ batteries καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο. Ωστόσο, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή ή άλλη) σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα
       
Απαγόρευση εμπορικής χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο με τον τρόπο που σας έχει εξουσιοδοτήσει ρητώς
       
Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για τους Εξωτερικούς Συνδέσμους
H ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ batteries δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Σύνδεσμοι από τις σελίδες του pagoulatosbatteries.gr σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνιστούν σύσταση, έγκριση ή συμφωνία από το pagoulatosbatteries.gr
       
Τροποποίηση των όρων του παρόντος
H ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ batteries διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παγουλατος Batteries σημαινειεγγυησηποιοτητααξιοπιστια

espa