Αποτελέσματα 1 - 22 από 22

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 50AH PRIMA "55057 CMF"
12V 50Ah 440Α [ΕΝ] "ΧΑΜΗΛΗ" ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 207mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 175mm ΒΑΡΟΣ:11,80kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-55057 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 50AH PRIMA "55059 CMF"
12V 50Ah 440Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 207mm ΠΛΑΤΟΣ:173mm ΥΨΟΣ:190mm ΒΑΡΟΣ:12,30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-55059 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 50AH PRIMA "55065 CMF"
12V 50Ah 440Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 207mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 190mm ΒΑΡΟΣ:12,30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-55065 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 62AH PRIMA "56257 CMF"
12V 62Ah 540Α [ΕΝ] "ΧΑΜΗΛΗ" ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 242mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 175mm ΒΑΡΟΣ:14,20kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-56257 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 62AH PRIMA "56259 CMF"
12V 62Ah 540Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 242mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 190mm ΒΑΡΟΣ:14,60kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-56259 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 62AH PRIMA "56265 CMF"
12V 62Ah 540Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 242mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 190mm ΒΑΡΟΣ:14,60kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-56265 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 75AH PRIMA "57557 CMF"
12V 75Ah 700Α [ΕΝ] "ΧΑΜΗΛΗ" ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 276mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 175mm ΒΑΡΟΣ:16,70kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-57557 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 75AH PRIMA "57539 CMF"
12V 75Ah 740Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 276mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 190mm ΒΑΡΟΣ:17,60kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-57539 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 75AH PRIMA "57565 CMF"
12V 75Ah 740Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 276mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 190mm ΒΑΡΟΣ:17,60kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-57565 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 85AH PRIMA "58540 CMF"
12V 85Ah 790Α [ΕΝ] "ΧΑΜΗΛΗ" ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 315mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 175mm ΒΑΡΟΣ:18,50kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-58540 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 100AH PRIMA "60044 CMF"
12V 100Ah 890Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 353mm ΠΛΑΤΟΣ: 173mm ΥΨΟΣ: 190mm ΒΑΡΟΣ:23,30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-60044 CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 42AH PRIMA "44B19L CMF"
12V 42Ah 350Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΨΙΛΟΣ ΠΟΛΟΣ) ΜΗΚΟΣ: 187mm ΠΛΑΤΟΣ: 127mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 9,40kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-44B19L CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V 42AH PRIMA "44B19R CMF"
12V 42Ah 350Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΨΙΛΟΣ ΠΟΛΟΣ) ΜΗΚΟΣ: 187mm ΠΛΑΤΟΣ: 127mm ΥΨΟΣ: 219mm ΒΑΡΟΣ: 9,40kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-44B19R CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 42AH PRIMA "44B19FL CMF"
12V 42Ah 350Α [ΕΝ] "ATOS" ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΨΙΛΟΣ ΠΟΛΟΣ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΜΗΚΟΣ: 187mm ΠΛΑΤΟΣ: 135mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 9,40kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-44B19FL CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 48AH PRIMA "60B24L CMF"
12V 48Ah 440Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 231mm ΠΛΑΤΟΣ: 127mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 11,80kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-60B24L CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 48AH PRIMA "60B24R CMF"
12V 48Ah 440Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 231mm ΠΛΑΤΟΣ: 127mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 11,80kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-60B24R CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 65AH PRIMA "75D23L CMF"
12V 65Ah 560Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 231mm ΠΛΑΤΟΣ: 172mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 14,70kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-75D23L CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 65AH PRIMA "75D23R CMF"
12V 65Ah 560Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 231mm ΠΛΑΤΟΣ: 172mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 14,70kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-75D23R CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 75AH PRIMA "90D26L CMF"
12V 75Ah 620Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 260mm ΠΛΑΤΟΣ: 172mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 17,10kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-95D26L CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 75AH PRIMA "90D26R CMF"
12V 75Ah 620Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 260mm ΠΛΑΤΟΣ: 172mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 17,10kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-95D26R CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 100AH PRIMA "115D31L CMF"
12V 100Ah 770Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 303mm ΠΛΑΤΟΣ: 172mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 21,80kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-115D31L CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟKΙΝΗΤΟΥ 12V 100AH PRIMA "115D31R CMF"
12V 100Ah 770Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ: 303mm ΠΛΑΤΟΣ: 172mm ΥΨΟΣ: 220mm ΒΑΡΟΣ: 21,80kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 03-115D31R CMF 24 ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι μπαταρίες αυτοκινήτων PRIMA είναι σχεδιασμένες με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να ...

Παγουλατος Batteries σημαινειεγγυησηποιοτητααξιοπιστια

espa