ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Μπαταρία φωτοβολταϊκών 12V 170Ah
12V 170Ah AGM DEEP-CYCLE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 513mm ΠΛΑΤΟΣ 223mm ΥΨΟΣ 223mm ΒΑΡΟΣ 46,9 kg ΚΩΔΙΚΟΣ 170DC
Μπαταρια Φωτοβολταϊκών 12V 220Ah
12V 220Ah AGM DEEP-CYCLE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 518mm ΠΛΑΤΟΣ 274mm ΥΨΟΣ 242mm ΒΑΡΟΣ 61,1 kg ΚΩΔΙΚΟΣ 220DC
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 230Ah
12V 230Ah ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M8 ΜΗΚΟΣ:532mm ΠΛΑΤΟΣ:207mm ΥΨΟΣ:210mm ΒΑΡΟΣ:56,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TNE12-230
Μπαταριά Φωτοβολταϊκών 6V 240Ah
6V 240Ah DEEP-CYCLE ΜΕ ΥΓΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 244mm ΠΛΑΤΟΣ 190mm ΥΨΟΣ 274mm ΒΑΡΟΣ 32,3 kg ΚΩΔΙΚΟΣ 240ST
Μπαταρία Φωτοβολταϊκών 6V-225Ah
6V 225Ah DEEP-CYCLE ΜΕ ΥΓΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 261mm ΠΛΑΤΟΣ 181mm ΥΨΟΣ 276mm ΒΑΡΟΣ 30,4 kg ΚΩΔΙΚΟΣ 225ST
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 85Ah
12V 120Ah 1,73kWh ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:329mm ΠΛΑΤΟΣ:171mm ΥΨΟΣ:243mm ΒΑΡΟΣ:30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 31XHS
ΣΤΟΙΧΕΙΟ OPzS 2V 910Ah
2V 910Ah 0,45mΩ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:206mm ΠΛΑΤΟΣ:145mm ΥΨΟΣ:701mm ΒΑΡΟΣ:45,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: LEOCH 6OPZS600
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 85Ah
12V 85Ah 1,13kWh ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:277mm ΠΛΑΤΟΣ:168mm ΥΨΟΣ:235mm ΒΑΡΟΣ:21kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 24TMX
ΣΤΟΙΧΕΙΟ OPZS 2V 1220AH
2V 1220Ah 0,35mΩ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:206mm ΠΛΑΤΟΣ:191mm ΥΨΟΣ:701mm ΒΑΡΟΣ:62,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: LEOCH 8OPzS800
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 115Ah
12V 115Ah 1,54kWh ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:323mm ΠΛΑΤΟΣ:168mm ΥΨΟΣ:235mm ΒΑΡΟΣ:28kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 27TMH
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 130Ah
12V 130Ah 1,73kWh ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:355mm ΠΛΑΤΟΣ:171mm ΥΨΟΣ:256mm ΒΑΡΟΣ:30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 30XHS
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 150Ah
12V 150Ah 1,99kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:329mm ΠΛΑΤΟΣ:181mm ΥΨΟΣ:272mm ΒΑΡΟΣ:37kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T1275
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 8V 170Ah
8V 170Ah 1,51kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:259mm ΠΛΑΤΟΣ:179mm ΥΨΟΣ:283mm ΒΑΡΟΣ:29kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T875
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 8V 175Ah
8V 175Ah 1,691kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΠΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:259mm ΠΛΑΤΟΣ:179mm ΥΨΟΣ:283mm ΒΑΡΟΣ:31kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T890
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 205Ah
12V 205Ah 2,71kWh ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:380mm ΠΛΑΤΟΣ:176mm ΥΨΟΣ:374mm ΒΑΡΟΣ:58kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN J185H
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 210Ah
6V 210Ah 1,39kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:262mm ΠΛΑΤΟΣ:181mm ΥΨΟΣ:281mm ΒΑΡΟΣ:26kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T605
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 225Ah
6V 225Ah 1,5kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:262mm ΠΛΑΤΟΣ:181mm ΥΨΟΣ:296mm ΒΑΡΟΣ:30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T105-RE
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 225Ah
6V 225Ah 1,5kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΠΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:262mm ΠΛΑΤΟΣ:181mm ΥΨΟΣ:281mm ΒΑΡΟΣ:28kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T105-PLUS
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 225Ah
12V 225Ah 2,99kWh ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:380mm ΠΛΑΤΟΣ:176mm ΥΨΟΣ:374mm ΒΑΡΟΣ:58kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN J185H
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 240Ah
6V 240Ah 1,6kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:262mm ΠΛΑΤΟΣ:181mm ΥΨΟΣ:283mm ΒΑΡΟΣ:30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T125-PLUS
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 245Ah
6V 245Ah 1,63kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:244mm ΠΛΑΤΟΣ:191mm ΥΨΟΣ:269mm ΒΑΡΟΣ:31kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN TE35
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 260Ah
6V 260Ah 1,72kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:262mm ΠΛΑΤΟΣ:181mm ΥΨΟΣ:302mm ΒΑΡΟΣ:33kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN T145
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 315Ah
6V 315Ah 2,1kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:312mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:366mm ΒΑΡΟΣ:40kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN J305G
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 330Ah
6V 330Ah 2,2kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:312mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:366mm ΒΑΡΟΣ:44kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN J305P
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 360Ah
6V 360Ah 2,4kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:312mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:366mm ΒΑΡΟΣ:45kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN J305H
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 370Ah
6V 370Ah 2,47kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:311mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:417mm ΒΑΡΟΣ:46kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN L16E
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 390Ah
6V 390Ah 2,6kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:311mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:417mm ΒΑΡΟΣ:49kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN L16G
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 420Ah
6V 420Ah 2,8kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ-ΠΟΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:311mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:417mm ΒΑΡΟΣ:52kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN L16P
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 6V 435Ah
6V 435Ah 2,89kWh ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ-ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΚΟΣ:311mm ΠΛΑΤΟΣ:174mm ΥΨΟΣ:417mm ΒΑΡΟΣ:57kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN L16H