ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 20cm×500mm ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΗ SAPER

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 24 VOLT -BRIDGE CONNECTION 20cm×500cm ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 09-9011