ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 240Ah
2V 240Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:13,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS240
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 255Ah
2V 255Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:14,3kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PzS255
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 285Ah
2V 285Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:500mm ΒΑΡΟΣ:16,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS285
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 315Ah
2V 315Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:18,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS315
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 345Ah
2V 345Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:575mm ΒΑΡΟΣ:19,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS345
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 375Ah
2V 375Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:597mm ΒΑΡΟΣ:19,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS375
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 435Ah
2V 435Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:700mm ΒΑΡΟΣ:25,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS375
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3PzS 2V 465Ah
2V 465Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:750mm ΒΑΡΟΣ:24,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PZS465
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 260Ah
2V 260Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:367mm ΒΑΡΟΣ:15,3kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PzS260
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 320Ah
2V 320Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:17,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PzS320
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 340Ah
2V 340Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:18,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS340
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 380Ah
2V 380Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:500mm ΒΑΡΟΣ:21,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS380
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 420Ah
2V 420Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:24kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS420
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 460Ah
2V 460Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:575mm ΒΑΡΟΣ:25,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS460
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 500Ah
2V 500Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:597mm ΒΑΡΟΣ:24,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS500
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 580Ah
2V 580Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:700mm ΒΑΡΟΣ:32,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS580
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4PzS 2V 620Ah
2V 620Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:83mm ΥΨΟΣ:750mm ΒΑΡΟΣ:31,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PZS620
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 325Ah
2V 325Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:367mm ΒΑΡΟΣ:19kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS325
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 400Ah
2V 400Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:21kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS400
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 425Ah
2V 425Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:23,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PZS425
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 475Ah
2V 475Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:500mm ΒΑΡΟΣ:26kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PZS475
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 525Ah
2V 525Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:28,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS525
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 575Ah
2V 575Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:575mm ΒΑΡΟΣ:31,3kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS575
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 625Ah
2V 625Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:597mm ΒΑΡΟΣ:30,6kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS625
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 725Ah
2V 725Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:670mm ΒΑΡΟΣ:39,6kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS725
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 5PzS 2V 775Ah
2V 775Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:101mm ΥΨΟΣ:750mm ΒΑΡΟΣ:44kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzS775
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 390Ah
2V 390Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:367mm ΒΑΡΟΣ:22,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS390
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 480Ah
2V 480Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:26,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS480
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 510Ah
2V 510Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:28kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS510
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 570Ah
2V 570Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:500mm ΒΑΡΟΣ:30,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS570
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 690Ah
2V 690Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:575mm ΒΑΡΟΣ:33kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS690
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 750Ah
2V 750Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:597mm ΒΑΡΟΣ:39,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS750
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 870Ah
2V 870Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:700mm ΒΑΡΟΣ:46,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS870
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 6PzS 2V 930Ah
2V 930Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:119mm ΥΨΟΣ:750mm ΒΑΡΟΣ:51kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzS930
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 1015Ah
2V 1015Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:700mm ΒΑΡΟΣ:53,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS1015
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 1085Ah
2V 1085Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:750mm ΒΑΡΟΣ:57,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS1085
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 455Ah
2V 455Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:367mm ΒΑΡΟΣ:26,3kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS455
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 560Ah
2V 560Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:30,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS560
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 595Ah
2V 595Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:31,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS595
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 665Ah
2V 665Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:500mm ΒΑΡΟΣ:35,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS665
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 735Ah
2V 735Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:40,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS735
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 805Ah
2V 805Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:575mm ΒΑΡΟΣ:42,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS805
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 7PzS 2V 875Ah
2V 875Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:597mm ΒΑΡΟΣ:43kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzS875
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 1000Ah
2V 1000Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:597mm ΒΑΡΟΣ:48,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS1000
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 1160Ah
2V 1160Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:700mm ΒΑΡΟΣ:48,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS1160
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 1240Ah
2V 1240Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:137mm ΥΨΟΣ:750mm ΒΑΡΟΣ:64,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS1240
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 520Ah
2V 520Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:367mm ΒΑΡΟΣ:29,7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS520
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 640Ah
2V 640Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:36,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS640
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 680Ah
2V 680Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:432mm ΒΑΡΟΣ:38,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS680
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 760Ah
2V 760Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:500mm ΒΑΡΟΣ:40,1kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS760
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 840Ah
2V 840Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:560mm ΒΑΡΟΣ:48,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS840
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 8PzS 2V 920Ah
2V 920Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:198mm ΠΛΑΤΟΣ:155mm ΥΨΟΣ:575mm ΒΑΡΟΣ:48,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzS920
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 152Ah
2V 152Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:45mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:10,02kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 2PzB152
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 200Ah
2V 200Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:45mm ΥΨΟΣ:648mm ΒΑΡΟΣ:13,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 2PzB200
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 228Ah
2V 228Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:61mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:15kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PzB228
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 270Ah
2V 270Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:61mm ΥΨΟΣ:582mm ΒΑΡΟΣ:16,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PzB270
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 300Ah
2V 300Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:61mm ΥΨΟΣ:648mm ΒΑΡΟΣ:17,7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 3PzB300
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 304Ah
2V 304Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:77mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:19,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 4PzB304
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 380Ah
2V 380Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:93mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:21,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzB380
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 440Ah
2V 440Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:141mm ΥΨΟΣ:428mm ΒΑΡΟΣ:25,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 8PzB440
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 456Ah
2V 456Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:109mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:25kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzB456
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 500Ah
2V 500Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:93mm ΥΨΟΣ:648mm ΒΑΡΟΣ:27,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 5PzB500
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 532Ah
2V 532Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:125mm ΥΨΟΣ:540mm ΒΑΡΟΣ:28,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzB532
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 540Ah
2V 540Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:109mm ΥΨΟΣ:582mm ΒΑΡΟΣ:30,7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 6PzB540
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 550Ah
2V 550Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:173mm ΥΨΟΣ:428mm ΒΑΡΟΣ:31kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 10PzB550
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 630Ah
2V 630Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:125mm ΥΨΟΣ:582mm ΒΑΡΟΣ:35,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzΒ630B
ΣΤΟΙΧΕΙΟ PzΒ 2V 630Ah
2V 630Ah ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:158mm ΠΛΑΤΟΣ:125mm ΥΨΟΣ:582mm ΒΑΡΟΣ:35,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 7PzB630
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ 325ml
Σχεδιασμένο προϊόν έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις όποιες διαρροές του ψυγείου που οφείλονται σε μικρές ρωγμές, φθαρμένες τσιμούχες κλπ. Χρησιμοποιείται με όλους τους τύπους αντιψυκτικών. ΚΩΔΙΚΟΣ:9966
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 44Ah
12V 44Ah 730Α[ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:237mm ΠΛΑΤΟΣ:171mm ΥΨΟΣ:197mm ΒΑΡΟΣ:14,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA RTS3,7
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 50Ah
12V 50Ah 815Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΠΟΛΟΣ-ΒΙΔΑ ΜΗΚΟΣ:254mm ΠΛΑΤΟΣ:175mm ΥΨΟΣ:200mm ΒΑΡΟΣ:18,05kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA BTSLI4,2
Μπαταρία Αυτοκινήτου 12V 38Ah
12V 38Ah 360Α[ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:187mm ΠΛΑΤΟΣ:127mm ΥΨΟΣ:219mm ΒΑΡΟΣ 9,2kg ΚΩΔΙΚΟΣ 42B19R-SOL
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ ΛΙΘΙΟΥ 12,8V 20,5Wh
12,8V 20,5Wh 110Α[EN] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:114mm ΠΛΑΤΟΣ:70mm ΥΨΟΣ:86mm ΒΑΡΟΣ:0,55kg ΚΩΔΙΚΟΣ: MLFP5ZS
Μπαταρία Πόλο-Βίδα Marine 12V 102Ah
12V 102Ah 750Α [ΕΝ] ΠΟΛΟ-ΒΙΔΑ MARINE ΜΗΚΟΣ 330mm ΠΛΑΤΟΣ 172mm ΥΨΟΣ 238mm ΒΑΡΟΣ 23,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ M31-750SOL
Μπαταρία Σκάφους 12V 30Ah
12V 30Ah 300Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΜΗΚΟΣ:205mm ΠΛΑΤΟΣ:132mm ΥΨΟΣ:185mm ΒΑΡΟΣ:7kg ΚΩΔΙΚΟΣ:E-NEX U1LMF-X
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 85Ah
12V 120Ah 1,73kWh ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:329mm ΠΛΑΤΟΣ:171mm ΥΨΟΣ:243mm ΒΑΡΟΣ:30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 31XHS
ΣΤΟΙΧΕΙΟ OPzS 2V 910Ah
2V 910Ah 0,45mΩ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:206mm ΠΛΑΤΟΣ:145mm ΥΨΟΣ:701mm ΒΑΡΟΣ:45,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ: LEOCH 6OPZS600
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 50Ah
12V 50Ah 815Α[ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:254mm ΠΛΑΤΟΣ:175mm ΥΨΟΣ:200mm ΒΑΡΟΣ:17,7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA RTR4,2
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 55Ah
12V 55Ah 765Α[EN] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:254mm ΠΛΑΤΟΣ:175mm ΥΨΟΣ:200mm ΒΑΡΟΣ:18,8kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA BTDC4,2
Μπαταρία Αυτοκινήτου 12V 40Ah
12V 40Ah 370Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΜΗΚΟΣ 187mm ΠΛΑΤΟΣ 127mm ΥΨΟΣ 219mm ΒΑΡΟΣ 9,6kg ΚΩΔΙΚΟΣ 50B19LSOL
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ ΛΙΘΙΟΥ 12,8V 28Wh
12,8V 28Wh 155Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:148mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:92mm ΒΑΡΟΣ:0,60kg ΚΩΔΙΚΟΣ: MLFP7B-BS
Μπαταρία Σκάφους 12V 30Ah
12V 30Ah 300Α[EN] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΜΗΚΟΣ:205mm ΠΛΑΤΟΣ:132mm ΥΨΟΣ:185mm ΒΑΡΟΣ:7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: E-NEX U1LMF-X
Μπαταρία Φορτηγού Τρακτέρ 12V 120Ah
12V 120Ah 800Α [ΕΝ] FERGUSON‘’ΧΑΜΗΛΗ’’ ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 345mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 230mm ΒΑΡΟΣ 25,2 kg ΚΩΔΙΚΟΣ 120C
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 85Ah
12V 85Ah 1,13kWh ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:277mm ΠΛΑΤΟΣ:168mm ΥΨΟΣ:235mm ΒΑΡΟΣ:21kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 24TMX
ΣΤΟΙΧΕΙΟ OPZS 2V 1220AH
2V 1220Ah 0,35mΩ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΣ:206mm ΠΛΑΤΟΣ:191mm ΥΨΟΣ:701mm ΒΑΡΟΣ:62,9kg ΚΩΔΙΚΟΣ: LEOCH 8OPzS800
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 50Ah
12V 50Ah 815Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:254mm ΠΛΑΤΟΣ:175mm ΥΨΟΣ:200mm ΒΑΡΟΣ:17,7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA RTU4,2
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 66Ah
12V 66Ah 845Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΠΟΛΟΣ-ΒΙΔΑ ΜΗΚΟΣ:309mm ΠΛΑΤΟΣ:172mm ΥΨΟΣ:221mm ΒΑΡΟΣ:22,7kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA BTDC5.0
Μπαταρία Αυτοκινήτου 12V 44Ah
12V 44Ah 440Α[ΕΝ] ''ΧΑΜΗΛΗ'' ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:207mm ΠΛΑΤΟΣ:175mm ΥΨΟΣ:175mm ΚΩΔΙΚΟΣ 544Β18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ ΛΙΘΙΟΥ 12,8V 38,5Wh
12,8V 38,5Wh 210Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:134mm ΠΛΑΤΟΣ:75mm ΥΨΟΣ:133mm ΒΑΡΟΣ:0,80kg ΚΩΔΙΚΟΣ: MLFP9-B
Μπαταρία Σκάφους 12V 70Ah
12V 70Ah 600Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΠΟΛΟΣ ΒΙΔΑ ΜΗΚΟΣ:257mm ΠΛΑΤΟΣ:172mm ΥΨΟΣ:220mm ΒΑΡΟΣ:16,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ:CV24MF E-NEX
Μπαταριά Φορτηγού-Τρακτέρ 12V 130Ah
12V 130Ah 840Α [ΕΝ] FERGUSON‘’ΨΙΛΗ’’ ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 345mm ΠΛΑΤΟΣ 175mm ΥΨΟΣ 285mm ΒΑΡΟΣ 29,5 kg ΚΩΔΙΚΟΣ 130C
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 115Ah
12V 115Ah 1,54kWh ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:323mm ΠΛΑΤΟΣ:168mm ΥΨΟΣ:235mm ΒΑΡΟΣ:28kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 27TMH
Μπαταρία OPTIMA AGM 12V 50Ah
12V 50Ah 815Α [ΕΝ] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 245mm ΠΛΑΤΟΣ 172mm ΥΨΟΣ 200mm ΒΑΡΟΣ 19,30kg ΚΩΔΙΚΟΣ 50-OPTIMA
ΜΠΑΤΑΡΙΑ OPTIMA AGM 12V 75Ah
12V 75Ah 975Α[EN] ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΠΟΛΟΣ-ΒΙΔΑ ΜΗΚΟΣ:325mm ΠΛΑΤΟΣ:165mm ΥΨΟΣ:238mm ΒΑΡΟΣ:27,3kg ΚΩΔΙΚΟΣ: OPTIMA BTDC5,5
Μπαταρία Αυτοκινήτου 12V 45Ah
12V 45Ah 440Α [ΕΝ] ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 232mm ΠΛΑΤΟΣ 128mm ΥΨΟΣ 220mm ΒΑΡΟΣ 11,6kg ΚΩΔΙΚΟΣ 55B24LSOL
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΤΟ ΛΙΘΙΟΥ 12,8V 38,5Wh
12,8V 38,5Wh 210Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ:148mm ΠΛΑΤΟΣ:65mm ΥΨΟΣ:92mm ΒΑΡΟΣ:0,70kg ΚΩΔΙΚΟΣ: MLFP9B-BS
Μπαταρία Σκάφους 12V 80Ah
12V 80Ah 720Α[EN] ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΠΟΛΟΣ-ΒΙΔΑ ΜΗΚΟΣ:257mm ΠΛΑΤΟΣ:172mm ΥΨΟΣ:220mm ΒΑΡΟΣ:17,5kg ΚΩΔΙΚΟΣ:XV24MF E-NEX
Μπαταρία Φορτηγού Τρακτέρ 12V 140Ah
12V 140Ah 900Α [ΕΝ] ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ 503mm ΠΛΑΤΟΣ 182mm ΥΨΟΣ 214mm ΒΑΡΟΣ 34,4kg ΚΩΔΙΚΟΣ 64020SOL
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 12V 130Ah
12V 130Ah 1,73kWh ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΟΥ: ΒΙΔΑ US ΜΗΚΟΣ:355mm ΠΛΑΤΟΣ:171mm ΥΨΟΣ:256mm ΒΑΡΟΣ:30kg ΚΩΔΙΚΟΣ: TROJAN 30XHS