ΣΠΡΕΙ ΛΕΥΚΟΥ ΓΡΑΣΣΟΥ ΛΙΘΙΟΥ WD-40 400ml

Αυτό το λευκό λιθιούχο γράσο υψηλής απόδοσης είναι ένα παχύτερο διάλυμα που παρέχει μακροχρόνια λίπανση χωρίς να στάξει ούτε να τρέξει. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές μετάλλου σε μέταλλο, μειώνοντας την τριβή ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση των εργαλείων και του εξοπλισμού σας.Αντέχει σε θερμοκρασίες από -18°C έως +145°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ:2040120
Κατηγορία: WD-40