ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ MANNOL 500ml

Καθαρίζει αποτελεσματικά το μπλοκ της μηχανής και τα διάφορα μηχανικά εξαρτήματα από λάδια, λιπαντικά, πετρέλαιο και άλλους οδικός ρύπους .

ΚΩΔΙΚΟΣ:9973